Vplyv mäsa na vznik rakoviny prsníka

V odbornom periodiku European Journal of Cancer bola uverejnená štúdia, ktorá podporuje dôkazy naznačujúce vzťah medzi konzumáciou spracovaného mäsa a rakovinou prsníka.

Vo Veľkej Británii bolo počas obdobia 7 rokov sledovaných až 262 195 žien. Vedci skúmali vzťah medzi množstvom skonzumovaného mäsa a incidenciou rakoviny prsníka. U žien, ktoré konzumovali najväčšie množstvo spracovaného mäsa (v priemere 20,2 g/deň) bolo zistené zvýšené riziko ochorenia o 21 % v porovnaní s tými, čo konzumovali tento typ mäsa najmenej. Spracovaným mäsom sa v  štúdii rozumela napr. slanina, šunka, klobása, mäsové pirohy, kebab, burger a kuracie nugety.

Autori štúdie navyše podrobili metaanalýze ďalších 11 štúdií. Následne zistili, že u žien po menopauze narastá riziko ochorenia na rakovinu prsníka spolu so zvyšujúcou sa konzumáciou spracovaného mäsa. Ako možné spúšťače ochorenia odborníci podozrievajú hemové železo, dusičnany, dusitany a heterocyklicke amíny, ktoré sa v spracovanom mäse nachádzajú.

Zdroj: Physicians Committee for Responsible Medicine
Preklad: Lucia Gábrišová
Korektúra: Barbora Mišáková
Fotografia: Andrik Langfield Petrides