Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu planétu

Verejná zbierka s názvom „Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu planétu“, ktorá nadväzovala na našu predchádzajúcu verejnú zbierku, sa konala od 24. 7. 2018 do 1. 6. 2020, a to vďaka kladnému rozhodnutiu Ministerstva vnútra. Zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR, kde ju je možné nájsť pod registrovým číslom zbierky 000-2018-018427.

Verejná zbierka prebiehala zbieraním príspevkov do stacionárnej pokladničky, ktorá bola vždy umiestnená v našom infostánku na rôznych osvetových podujatiach, o ktorých sme priebežne informovali na našej facebookovej stránke. Zoznam akcií, na ktorých sme mali zbierku a množstvo doteraz vyzbieraných príspevkov nájdeš v predbežnej správe zbierky pred predĺžením, ako aj v predbežnej správe predĺženej zbierky a jej prílohách:

Príloha 2a
Príloha 2b
Príloha 3
Príloha 4a
Príloha 4b

Prehľad, na čo sme zbierku použili, vrátane dokladov, si môžeš pozrieť v záverečnej správe zbierky a jej prílohách:  

Príloha 1a
Príloha 1b
Príloha 2a1
Príloha 2a2
Príloha 2b
Príloha 2c
Príloha 2d2
Príloha 2e2
Príloha 2f1
Príloha 2f2

Verejná zbierka, vegánstvo a lepšia planéta?

Mnoho ľudí stále nevie, akú obrovskú ekologickú záťaž pre túto planétu predstavuje chov hospodárskych zvierat a celkovo živočíšna produkcia. Vedel si napríklad, že živočíšna výroba má na svedomí obrovské množstvo skleníkových plynov – ročne až 14,5 % skleníkových plynov, čo je najviac spomedzi všetkej ľudskej činnosti a radí sa tak dokonca pred celý dopravný sektor?

Významne sa podieľa aj na odlesňovaní Amazonského pralesa – kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín prichádzame nielen o dôležitú časť „pľúc“ našej planéty, ale aj o druhovú diverzitu. Dažďový prales je totiž domovom približne 13 miliónov rôznych druhov živočíchov a rastlín, ktoré invazívnym odlesňovaním tiež trpia.

Zaujala ťa táto informácia? Prečítaj si náš krátky článok o ekologickom dopade živočíšnej výroby.

Prostredníctvom infostánku, kde bola verejná zbierka umiestnená, naši dobrovoľníci šírili informácie o negatívnych aspektoch živočíšnej výroby. Záujemcovia sa tak mohli dozvedieť, ako môže jednoduchá zmena jedálnička pozitívne ovplyvniť nielen stav planéty, ale aj zdravie každého z nás či získať zaujímavé rady a tipy na spestrenie a obohatenie stravy zdravou a chutnou rastlinnou stravou.

Ako investujeme príspevky získané verejnou zbierkou?

Našim cieľom je šíriť osvetu a informácie o vegánskom životnom štýle. Finančné prostriedky sme použili na organizáciu moderovanej diskusie Vegánski športovci búrajú mýty (fotky pozri na našom Facebooku) a na natočenie kuchárskych videí v rámci projektu Zelená jedáleň. Možno aj vďaka tvojim príspevkom sme mohli zorganizovať a vytvoriť tieto skvelé akcie! Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli a pomohli tak pri šírení informácií o ekologickom a zdravom spôsobe života, akým je aj vegánsky životný štýl.