Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu planétu

Verejná zbierka s názvom „Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu planétu“, ktorá nadväzuje na našu predchádzajúcu verejnú zbierku, sa koná od 24. 7. 2018 až do 1. 6. 2020, a to vďaka kladnému rozhodnutiu Ministerstva vnútra. Zbierka je zapísaná Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2018-018427 do registra verejných zbierok.

Verejná zbierka prebiehala zbieraním príspevkov do stacionárnej pokladničky, ktorá je vždy umiestnená v našom infostánku na rôznych osvetových podujatiach, o ktorých priebežne informujeme na našej facebookovej stránke. Zoznam akcií, na ktorých sme mali zbierku a množstvo doteraz vyzbieraných príspevkov nájdeš v predbežnej správe zbierky.

Verejná zbierka, vegánstvo a lepšia planéta?

Mnoho ľudí stále nevie, akú obrovskú ekologickú záťaž pre túto planétu predstavuje chov hospodárskych zvierat a celkovo živočíšna produkcia. Vedel si napríklad, že živočíšna výroba má na svedomí obrovské množstvo skleníkových plynov – ročne až 14,5 % skleníkových plynov, čo je najviac spomedzi všetkej ľudskej činnosti a radí sa tak dokonca pred celý dopravný sektor?

Významne sa podieľa aj na odlesňovaní Amazonského pralesa – kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín prichádzame nielen o dôležitú časť „pľúc“ našej planéty, ale aj o druhovú diverzitu. Dažďový prales je totiž domovom približne 13 miliónov rôznych druhov živočíchov a rastlín, ktoré invazívnym odlesňovaním tiež trpia.

Zaujala ťa táto informácia? Prečítaj si náš krátky článok o ekologickom dopade živočíšnej výroby.

Prostredníctvom infostánku, kde bola verejná zbierka umiestnená, naši dobrovoľníci šírili informácie o negatívnych aspektoch živočíšnej výroby. Záujemcovia sa tak mohli dozvedieť, ako môže jednoduchá zmena jedálnička pozitívne ovplyvniť nielen stav planéty, ale aj zdravie každého z nás či získať zaujímavé rady a tipy na spestrenie a obohatenie stravy zdravou a chutnou rastlinnou stravou.

Ako investujeme príspevky získané verejnou zbierkou?

Našim cieľom je šíriť osvetu a informácie o vegánskom životnom štýle. Finančné prostriedky použijeme nielen na tlač informačných materiálov, ktoré budú zdarma dostupné širokej verejnosti, ale aj na organizačné zabezpečenie prednášok a diskusií. Takéto verejné podujatia majú slúžiť verejnosti na priblíženie relevantných informácií o ekologickom a zdravom spôsobe života, akým je aj vegánsky životný štýl.