Kontaktné údaje

Názov

Slovenská vegánska spoločnosť

Právna forma

Občianske združenie

Sídlo

Madačova 6, 03401 Ružomberok

IČO

50372939

DIČ

212725145

IBAN

SK96 8330 0000 0029 0106 2240 (transparentný účet)

Mail

info(zavinac)veganskaspolocnost.sk

Telefón

+421901762622

Sociálne siete

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn


O nás

Slovenská Vegánska Spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním nášho združenia je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva. Chceme vybudovať v slovenskej spoločnosti zdravé povedomie o tomto štýle života a stravovania, aby tak bolo všeobecne známe, pochopené a ľahko dostupné vo všetkých oblastiach života, podobne ako je tomu aj v iných európskych krajinách.

Aktuálne projekty

Licencia V-Label
V roku 2019 sme získali oprávnenie udeľovať medzinárodnú licenciu V-Label pre vegánske a vegetariánske produkty a služby na Slovensku. Viac informácií o licencii V-Label.

Petícia za vegánske menu v nemocniciach a na univerzitách
Prostredníctvom petičných hárkov sa snažíme vyzbierať podpisy na podporu nášho návrhu na zavedenie aspoň 1 vegánskeho jedla do stravovacích zariadení nemocníc a univerzít. Viac informácií o petícii za vegánske menu.

Zelená jedáleň
Vysokoškolským stravovacím zariadeniam poskytujeme poradenstvo ohľadom rastlinnej stravy – od jej prípravy až po propagáciu v radoch študentov. Viac informácii o projekte a možnostiach zapojenia sa nájdeš na www.zelenajedalen.sk

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019