Kontaktné údaje

Názov

Slovenská vegánska spoločnosť (viac o OZ)

Právna forma

Občianske združenie

Sídlo

Madačova 6, 03401 Ružomberok

IČO

50372939

DIČ

212725145

IBAN

SK96 8330 0000 0029 0106 2240 (transparentný účet)

Mail

info@veganskaspolocnost.sk

Telefón

+421901762622

Sociálne siete

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn


Kristína Chaparro
Koordinácia projektu V-Label a komunikácia s médiami kristina.chaparro@veganskaspolocnost.sk
Lucia Milec
Koordinácia podujatí, správa verejnej zbierky a petície lucia.milec@veganskaspolocnost.sk
Barbora Uherčíková
Správa webu, online marketing a copywriting barbora.uhercikova@veganskaspolocnost.sk
Martina Vargová
Ekonomické poradenstvo a účtovníctvo transakcie@veganskaspolocnost.sk
Miloš Pupik
Koordinácia projektu Zelená jedáleň a právne poradenstvo info@zelenajedalen.sk

Chcem vedieť viac o tíme Slovenskej vegánskej spoločnosti »

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019