O našom združení

Slovenská vegánska spoločnosť vznikla ako občianske združenie 16. júna 2016 za účelom propagácie rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom nášho združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom organizácie rôznych osvetových podujatí (prednášky, premietania, diskusie), informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie.

Hlavným poslaním nášho združenia je ukázať, že vegánsky životný štýl má mnohé etické, ekologické, ale aj zdravotné aspekty. Usilujeme sa v slovenskej spoločnosti vybudovať zdravé povedomie o tomto štýle života a stravovania, aby tak bolo všeobecne známe, pochopené a ľahko dostupné vo všetkých oblastiach života, podobne ako je tomu aj v iných európskych krajinách.

Za všetkými našimi činnosťami a projektami stoja aktívni členovia a dobrovoľníci, ktorí nielen že poskytujú združeniu vlastné znalosti a zručnosti, ale mu pomáhajú vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Práve takouto dobrovoľnou činnosťou pomáhajú nielen nášmu združeniu, ale predovšetkým ľuďom po celom Slovensku, ktorí sa o vegánstve chcú či potrebujú dozvedieť viac.

Naše projekty

ikona projektu V-Label

Licencia V-Label

V roku 2019 sme získali oprávnenie udeľovať medzinárodnú licenciu V-Label pre vegánske a vegetariánske produkty a služby na Slovensku. Viac informácií o licencii V-Label.

ikona projektu Zelená jedáleň

Zelená jedáleň

Vysokoškolským stravovacím zariadeniam poskytujeme poradenstvo ohľadom rastlinnej stravy – od jej prípravy až po propagáciu v radoch študentov. Viac informácii o projekte nájdeš na www.zelenajedalen.sk

ikona projektu Petícia

Petícia za vegánske menu v nemocniciach a na univerzitách

Prostredníctvom petičných hárkov zbierame podpisy na podporu nášho návrhu na zavedenie vegánskeho jedla do stravovacích zariadení nemocníc a univerzít. Viac informácií o petícii.