Daruj nám 2 % z tvojej dane!

Páčia sa ti naše aktivity a chceš naše občianske združenie podporiť finančne? Môžeš nám darovať časť tvojej dane.

Ako môžeš venovať 2 % z dane?

Z tvojich daní môžeš každý rok darovať 2 % niektorej z neziskových organizácií, ak si:

  • A) zamestnanec*
  • B) živnostník*
  • C) právnická osoba

* V prípade, že si minulý rok odpracoval min. 40 hodín ako dobrovoľník v niektorej z neziskových organizácií, môžeš po predložení príslušného potvrdenia venovať dokonca až 3 % z dane.

Bez ohľadu na tvoj prípad budeš od nás potrebovať tieto údaje:

Názov: Slovenská Vegánska Spoločnosť
Forma: Občianske združenie
IČO: 50372939
Sídlo: Krátka 1, 811 03 Bratislava

A) Zamestnanec

Ak si zamestnaný na klasický trvalý pracovný pomer, môžeš z dane odviesť 2 %. Ak si v minulom roku 2018 odpracoval pre OZ Slovenská Vegánska Spoločnosť alebo hociktorú inú organizáciu min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžeš po získaní potvrdenia namiesto 2 % poukázať až 3 % z daní.

Postup pre darovanie 2 až 3 % z dane zamestnanca:

1. Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne ho požiadaj o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“.
2. Z tohto potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si 2 %, resp. 3 % z tojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech OZ Slovenská Vegánska Spoločnosť poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
3. Doplň do tlačiva „Vyhlásenie“ svoje údaje a vpíš vypočítanú sumu (2 %, príp. 3 % z tvojej dane), ktorú chceš nášmu občianskemu združeniu darovať.
4. Obe tlačivá („Potvrdenie“ a „Vyhlásením“) doruč do 30. 4. 2019 na príslušný daňový úrad. Každý daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol tvoje 2 % či 3 % v prospech nášho občianskeho združenia.

Klikni sem, ak potrebuješ viac informácií alebo stiahnuť potrebné tlačivo.

B) Živnostník

Ak pracuješ ako živnostník, si povinný každý rok vyplniť a odovzdať daňové priznanie a uhradiť daň z príjmu. Podobne ako zamestnanec, aj ty môžeš odviesť 2 % alebo 3 % (ak si v minulom roku 2018 odpracoval pre naše či iné OZ min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) z tvojich daní.

Postup pre darovanie 2 až 3 % z dane SZČO:

1. Vypočítaj si výšku dane, ktorú si ako živnostník povinný odviesť a vyplň všetky potrebné polia v aktuálnom formulári daňového priznania.
2. Zo sumy dane si vypočítaj 2 % alebo 3 % – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech OZ Slovenská Vegánska Spoločnosť poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby venuj pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Do tejto časti priznania uveď naše identifikačné údaje a výšku poukázaných 2 či 3% z dane.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doruč v zákonom stanovenej lehote (do 31. 3. 2019) na príslušný daňový úrad prislúchajúci tvojmu bydlisku. Nezabudni v riadnom termíne aj uhradiť vypočítanú daň.
5. Ak si poukázal 3% z dane, nezabudni priložiť k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Každý daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol tvoje 2 či 3 % v prospech nášho občianskeho združenia.

Pozri si bližšie info a stiahni potrebné tlačivá.

C) Právnická osoba

Ak podnikáš ako právnická osoba, môžeš poukázať 1 alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Postup pre darovanie 1 až 2 % z dane právnických osôb:

1.Vypočítaj si 1 alebo 2% z dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech 1 či viacerých prijímateľov poukázať. Poukázať môžeš aj menej ako 1 či 2%, ale suma musí byť min. vo výške 8 € na jedného prijímateľa.
2.V daňovom priznaní pre právnické osoby, v časti VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % / 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chceš finančne pomôcť viacerým prijímateľom, vlož do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveď tam rovnako, ako pri prvom prijímateľovi, všetky potrebné identifikačné údaje a sumu, ktorú chceš poukázať. V kolónke 5 potom nezabudni uviesť, koľkým prijímateľom chceš poukázať podiel dane.
3.Riadne vyplnené daňové priznanie odošli buď elektronicky alebo fyzicky na Finančnú správu v riadnom termíne a uhraď daň z príjmov. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré si poukázal, v prospech tebou vybraných prijímateľov.

Ak potrebuješ, tu nájdeš podrobný postup krokov pre právnické osoby.

Na čo budú použité takto získané financie?

Nech už si zamestnanec, živnostník či podnikateľ, budeme ti veľmi vďační za každé jedno euro, ktoré v prospech nášho občianskeho združenia poukážeš. Tvoje peniaze budú použité na šírenie povedomia o vegánstve na Slovensku, a to v podobe tlače našich informačných brožúr a materiálov, organizácie premietaní filmov, prednášok či diskusií, a mnohých ďalších našich aktivít, ktoré pripravujeme tento rok. ĎAKUJEME!

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019