Daruj nám 2 % z tvojej dane!

Ak chceš naše združenie podporiť darovaním 2% z tvojej zaplatenej dane, budeme ti vďační.

Kto môže venovať svoje 2 % z dane?

Zo svojich zaplatených daní môžeš každý rok darovať 2 % (alebo až 3 %) niektorej z neziskových organizácií, ak si:

  • zamestnanec *
  • živnostník *
  • právnická osoba

V prípade, že si minulý rok odpracoval min. 40 hodín ako dobrovoľník v niektorej z neziskových organizácií, môžeš po predložení príslušného potvrdenia venovať dokonca až 3 % z dane.

Čo budeš k darovaniu 2 % potrebovať?

Bez ohľadu na to, či si zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba, budeš od nás potrebovať tieto údaje.

Názov: Slovenská vegánska spoločnosť
Forma: Občianske združenie
IČO: 50372939
Sídlo: Líščie nivy 457/8, 821 08 Bratislava

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane?

A) Zamestnanec

Ak si zamestnaný na trvalý pracovný pomer, môžeš z dane odviesť 2 %. Ak si v roku 2022 odpracoval pre OZ Slovenská vegánska spoločnosť alebo akékoľvek iné občianske združenie min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžeš po získaní potvrdenia poukázať až 3 % z daní.

Postup pre darovanie 2 až 3 % z dane zamestnanca:

1) Do 17. 2. 2023 požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania sa podáva zamestnávateľovi písomne.

2) Následne zamestnávateľa požiadaj o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

3) Z tohto potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2% z tvojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš poukázať v prospech OZ Slovenská vegánska spoločnosť, táto suma však musí byť minimálne 3€;
  • 3% z tvojej zaplatenej dane, ak si v roku 2022 dobrovoľnícky odpracoval minimálne 40 hodín, o čom musíš získať Potvrdenie o  výkone dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú si pracoval.

4) Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov doplň svoje údaje a údaje nášho občianskeho združenia, a vpíš vypočítanú sumu (2 %, príp. 3 % z tvojej dane), ktorú nám chceš poukázať. Ak chceš, aby sme vedeli, že si nám práve ty zaslal /-a svoje 2 % alebo 3 %, nezabudni v tlačive zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov. Dozvieme sa len tvoje meno a adresu, nie však tebou poukázanú sumu.

5) Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov doruč do 30. 4. 2023 na príslušný daňový úrad podľa miestnej príslušnosti. V prípade, že si minulý rok odpracoval /-a min. 40 hodín v niektorej neziskovej organizácii, nezabudni k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložiť aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré ti musí predtým potvrdiť daná organizácia. Každý daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol tvoje 2 % či 3 % v prospech nášho občianskeho združenia.

B) Živnostník alebo zamestnanec, ktorý si daňové priznanie podáva sám

Ak pracuješ ako živnostník, si povinný každý rok vyplniť a odovzdať daňové priznanie a uhradiť daň z príjmu. Podobne ako zamestnanec, aj ty môžeš odviesť 2 % alebo 3 % (ak si v minulom roku 2022 odpracoval pre naše či iné OZ min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) z tvojich daní.

Postup pre darovanie 2 až 3 % z dane SZČO alebo zamestnanca:

1) Vypočítaj si výšku dane, ktorú si ako živnostník povinný odviesť a vyplň všetky potrebné polia v aktuálnom formulári daňového priznania.

2) Zo sumy dane si vypočítaj 2 % alebo 3 % – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech nášho OZ poukázať, táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

3) V daňovom priznaní venuj pozornosť oddielu s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (typ A – VIII. oddiel, typ B – XII. oddiel). Do tejto časti priznania uveď naše identifikačné údaje (viď vyššie) a výšku poukázaných 2 či 3% z dane. Ak chceš, aby sme vedeli, že si nám práve ty zaslal /-a svoje 2 % alebo 3 %, nezabudni v tlačive zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov. Dozvieme sa len tvoje meno a adresu, nie však tebou poukázanú sumu.

4) Ak nám chceš poukázať 3 % z dane, nezabudni k príslušnému daňovému priznaniu priložiť aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

5) Do 31. 3. 2023 doruč riadne vyplnené daňové priznanie na príslušný daňový úrad prislúchajúci tvojmu bydlisku. Nezabudni v riadnom termíne aj uhradiť vypočítanú daň. Každý daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol tvoje 2 či 3 % v prospech nášho občianskeho združenia.

C) Právnická osoba

Ak podnikáš ako právnická osoba, môžeš poukázať 1 alebo 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Postup pre darovanie 1 až 2 % z dane právnických osôb:

1) Vypočítaj si 1 alebo 2 % z dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech 1 či viacerých prijímateľov poukázať. Poukázať môžeš aj menej ako 1 či 2%, ale suma musí byť min. vo výške 8 € na jedného prijímateľa.

2) V časti VI. daňového priznania pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % alebo 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chceš finančne pomôcť viacerým prijímateľom, vlož do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveď tam rovnako, ako pri prvom prijímateľovi, všetky potrebné identifikačné údaje a sumu, ktorú chceš poukázať. V kolónke 5 potom nezabudni uviesť, koľkým prijímateľom chceš poukázať podiel dane.

3) Riadne vyplnené daňové priznanie odošli buď elektronicky alebo fyzicky na Finančnú správu do 31. 3. 2023 a uhraď daň z príjmov. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré si poukázal, v prospech tebou vybraných prijímateľov.

Tlačivá na stiahnutie:

Na čo budú použité takto získané financie?

Nech už si zamestnanec, živnostník či podnikateľ, budeme ti veľmi vďační za každé jedno euro, ktoré v prospech nášho občianskeho združenia poukážeš. Tvoje peniaze budú použité na šírenie povedomia o vegánstve na Slovensku, a to v podobe tlače rôznych informačných materiálov a brožúr, organizácie najrôznejších verejných podujatí, ako sú premietania filmov, prednášky či diskusie, ako aj podporu našich prebiehajúcich aj plánovaných projektov, a mnohých ďalších aktivít, ktoré máme tento rok v pláne. Ďakujeme!