Food Matters / Na jedle záleží

Ďalší z rady dokumentárnych filmov, ktoré dokazujú priamy vzťah medzi tzv. civilizačnými chorobami a ľudskou stravou. Poukazuje na účelové zatajovanie informácií veľkými farmaceutickými spoločnosťami, pre ktoré je výhodnejšie liečiť ľudí vyrobenými medikamentami ako jednoduchou zmenou jedálnička.