Zviera už konečne nebude vecou?

V septembri tohto roku by do platnosti mala vstúpiť dlho očakávaná novela zákona o veterinárnej starostlivosti a s tým súvisiaca novela občianskeho zákonníka. Čo to znamená?

Po novom to znamená, že zviera už v slovenských zákonoch nebude vecou, ale cítiacou a živou bytosťou. Zákon pritom vymedzuje najmä tieto oblasti:

  • Boj proti množiteľom psov – povinné čipovanie psov a ich evidencia v Centrálnom registri spoločenských zvierat.
  • Posilnenie právomoci veterinárnych inšpektorov – v prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície.
  • Postihy v prípade utýrania zvierat k smrti – za týranie sa bude považovať aj to, keď zviera týranie prežije, ale kvôli následkom musí podstúpiť eutanáziu.
  • Túlavé zvieratá a pomoc útulkom – povinnosť obcí registrovať túlavé zvieratá do Registra odchytených túlavých zvierat a zabezpečiť ich umiestnenie do útulku.
  • Cirkusy – povinnosť registrácie na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude môcť zrušiť schválenie ich činnosti, ak dôjde k porušeniu podmienok daných zákonom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripraví v nadväznosti na novelu zákona vyhlášku, vymedzujúcu druhy divožijúcich zvierat, ktoré cirkusy nebudú môcť použiť na verejné vystupovanie (predvádzanie naučeného a v prírode sa prirodzene nevyskytujúceho správania).

Nie je zviera ako zviera…

Žiaľ, zákon sa venuje prevažne spoločenským zvieratám, a tým hospodárskym neposkytuje markantné zlepšenie statusu. Napr. podľa § 22, ods. (5), písm. b) je „Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa: usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov.“ Stále bude tiež povolená preprava živých zvierat na bitúnok, pokiaľ nebude danej prevádzkarni povolená výnimka na zabitie určitého počtu zvierat, s maximálnou platnosťou výnimky na dobu jedného roka (§ 41 ods. (22)).

MPRV SR, ktoré je predkladateľom novely, navrhlo účinnosť od 1. 9. 2018. Vláda SR schválila novelu zákona 21. 2. 2018, novela ďalej putuje do Národnej rady SR, kde podstúpi 3 čítania. Počas 1. a 2. čítania bude ešte možné novelu zákona pozmeniť. Preto ak máte k novele pripomienky, teraz je ten správny čas na ich vyjadrenie!

Svoje postrehy môžete zasielať poslancovi Národnej rady SR, Martinovi Poliačikovi, na poliacik@poliacik.sk do 15. 3. 2018. Na internete je dostupný tak pôvodný zákon o veterinárnej starostlivosti, ako aj pripravovaný návrh novely zákona.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Spracovala: Lucia Gabrišová
Fotografia: Sage Lanham