Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu budúcnosť

Dňa 15. 2. 2017 bola Okresným úradom Bratislava na Tomášikovej 46 zapísaná do registra zbierok verejná zbierka nášho občianskeho združenia s názvom “Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu budúcnosť“ s registrovým číslom zbierky 101-2017-008255. Verejná zbierka prebiehala od 25. 2. 2017 do 13. 1. 2018, a to zbieraním do stacionárnych pokladničiek. Bližšie informácie sú dostupné v Predbežnej správe zbierkyZáverečnej správe zbierky, príp. jednotlivých jej prílohách: Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4

Prečo sme sa rozhodli usporiadať verejnú zbierku?

Ako už samotný názov našej zbierky prezrádza, veríme v lepšiu budúcnosť. Naša planéta je v zlom stave, k čomu v nemalej miere prispieva živočíšna výroba. Tá spôsobuje systematické znečisťovanie ovzdušia, vodných zdrojov aj pôdy, v obrovskej miere prispieva k vyčerpávaniu zdrojov pitnej vody a narúšaniu biodiverzity. Ani s našim zdravím to nie je ružové, pretože nadmerná konzumácia potravín živočíšneho pôvodu spôsobuje mnohé súčasné civilizačné ochorenia.

Zbierkou sme sa snažili informovať širokú verejnosť o nepriaznivých aspektoch živočíšnej výroby, aby na základe svojho slobodného uváženia mohla zhodnotiť a prípadne zmeniť doterajšie životné a stravovacie návyky. Pre každého záujemcu sme mali pripravené informačné materiály, množstvo informácií o problematike živočíšnej výroby a vegánskeho stravovania, a vždy aj malú ochutnávku vegánskeho jedla.

Na čo sme použili získané prostriedky?

Aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí, chceme verejnosti prinášať čo najväčšie množstvo informačných materiálov. Financie vyzbierané verejnou zbierkou boli použité na tlač informačného komixu Život kravy, ktorý je určený tým najmenším a je možné si ho zdarma stiahnuť. Veríme, že naše aktivity majú zmysel a svet aj vďaka nim speje k lepšej budúcnosti.