Nutri‑Score prichádza už aj na Slovensko

Označovanie výživovej hodnoty na potravinách schémou Nutri-Score, ktorú
odporúča európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe),
pomáha v lepšej orientácii pre spotrebiteľov. Už aj na Slovensku sa môžu spotrebitelia
stretnúť s týmto prehľadným a efektívnym označovaním. Pro Nutri-Score
Aliancia je platforma, ktorú iniciovali odborné spoločnosti, vrátane nášho združenia Slovenská vegánska spoločnosť, v spolupráci s ďalšími špecialistami na
produkciu a obchod.

Pro Nutri-Score Alianciu tvoria zástupcovia popredných odborných spoločností pre
výživu, zástupcovia producentov potravín, maloobchodu a spotrebiteľských združení, ako i
vedeckí špecialisti pre oblasť zdravotníctva, výživy a potravinárstva. Aliancia vznikla na jar
tohto roku s cieľom podporovať zavedenie nutričného označovania výrobkov ako efektívneho
nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov.

Medzi úvodné aktivity patrí sprístupnenie web stránky www.nutriscoreslovakia.sk, na
ktorej sa slovenskí spotrebitelia môžu oboznámiť s výhodami označovania potravín formou
schémy Nutri-Score.

Európska únia má v pláne zaviesť jednotný systém nutričného
označovania potravín od roku 2023 s cieľom budovania návykov lepšej životosprávy a
znižovania epidémie obezity, ktorá zasiahla celý vyspelý svet.

Zlepšenie označovania potravín je tiež napĺňaním programov Európskej únie i
odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe), ktorých
cieľom je aktívne pôsobiť v oblasti znižovania rizík epidémie obezity a dopadov na zdravie
obyvateľstva.

Systém prehľadného označovania výživovej hodnoty potravín Nutri-Score je
pomocníkom, ktorý umožní spotrebiteľovi jednoducho, zrozumiteľne a intuitívne zistiť výživové
hodnoty potravín.
Na Slovensku začali dobrovoľne už aj niektorí producenti potravín
a obchodníci používať dané označenie na svojich výrobkoch.

Tofu od spoločnosti Lunter získalo najvyššie hodnotenie na škále Nutri-Score.

Spotrebiteľ by mal výživovej hodnote rozumieť

Veľké množstvo výrobkov a veľké množstvo informácií na obale, súčasné nakupovanie
vo veľkých potravinových predajniach a nedostatok odborných znalostí v oblasti výživy,
sťažujú mnohým spotrebiteľom výber tých správnych výrobkov. Program Nutri-Score vznikol
s cieľom poskytnúť transparentné informácie o výživovej hodnote výrobkov a napomáhať tak
spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií.

Od roku 2011 sú všetci výrobcovia potravín povinní informovať o výživovej hodnote
potraviny uvedením povinných údajov na obale produktu (energetická hodnota, množstvo
tuku, v rámci nich sa uvádzajú nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, z nich cukry, bielkoviny
a soľ.). Napriek tomu, že pôvodným zámerom bolo uľahčiť spotrebiteľovi orientáciu medzi
jednotlivými výrobkami, označovanie potravín vlastne neprinieslo dostatočný spotrebiteľský
efekt. Máloktorý spotrebiteľ dokáže reč čísel v tabuľke premeniť na jednoduchú odpoveď o
miere vhodnosti a nutričnej vyváženosti konkrétnej potraviny.

Ako funguje Nutri-Score?

Nutri-Score je prehľadné nutričné označenie výrobku, ktoré premieňa výživovú hodnotu
potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Toto nutričné skóre pôvodne zostavil tím
odborníkov pod vedením prof. Mike Raynera na Oxfordskej Univerzite s cieľom vytvoriť
prehľadný systém označovania potravín. V roku 2017 vláda vo Francúzsku rozhodla o
zavedení tohto systému, pričom Nutri-Score ako systém odporúča využívať aj európska
kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako prehľadný systém nutričného
označovania potravín a nápojov.


Nutri-Score sa vypočíta na základe vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah
negatívnych nutričných faktorov, akými sú energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrov,
nasýtených alebo saturovaných tukov a soli, ktoré sú uvádzané práve v rámci povinných
výživových údajov výrobku. Zároveň zohľadňuje pozitívne prvky ako sú vláknina, bielkoviny,
ovocie, zelenina či vybrané orechy.

Kto stojí za Pro Nutri-Score Alianciou?

V Európskej únii odporučili využitie Nutri-Score na obaloch potravín okrem vlády vo
Francúzsku aj vlády v Nemecku, Španielsku, Holandsku, Belgicku či Luxembursku. S
dobrovoľným označovaním Nutri-Score sa môžu spotrebitelia už dnes stretnúť aj v ďalších
krajinách Európskej únie (napr. Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko) a mimo EÚ aj Švajčiarsko.
Na jar tohto roku vzniklo na Slovensku neformálne združenie Pro Nutri-Score
Aliancia
, ktorého cieľom je šíriť osvetu o nutričnom označovaní výrobkov a organizovať informačnú kampaň o Nutri-Score.

Súčasní členovia Aliancie:

Slovenská obezitologická asociácia
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov SOS
Slovenská vegánska spoločnosť
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Danone
Nestlé
Dr.Oetker