Kanada mení pohľad na zdravú výživu!

Na jeseň 2016 začala kanadská vláda revíziu tzv. potravinovej pyramídy, teda výživových odporúčaní pre svoje obyvateľstvo. Navrhované zmeny potešia vegánov aj ekológov.

Podľa viacerých odborníkov je súčasná výživová smernica Kanady zastaraná a odráža viac prácu lobbistov, ako výsledky vedeckých skúmaní. To je údajne aj hlavným dôvodom, prečo ju kanadskí lekári a nutriční poradcovia dnes už takmer nevyužívajú. Aj preto tamojšia vláda načrtla jej nový koncept, ku ktorému sa vo viacerých kolách mohla vyjadriť odborná aj laická verejnosť.

V čom bude kanadská výživová pyramída iná?

Pri zostavovaní novej potravinovej príručky sa vychádza z najnovších zistení zdravotných štúdií, pričom sa do úvahy berie jednak kvalita informačných zdrojov, a jednak aj stravovacie návyky samotných Kanaďanov. Výraznou zmenou oproti minulosti je vynechanie správ a reportov potravinových lobbistov z procesu príprav týchto nových odporúčaní.

Po novom sa výživová smernica bude zameriavať na vyšší prísun rastlinných a nespracovaných potravín. Okrem toho, plánuje aj zrušiť samostatnú kategóriu mlieka a mliečnych výrobkov. Úlohu pri tejto významnej zmene zohrala aj skutočnosť, že až 90 percent mimoeurópskych etník žijúcich v Kanade trpí intoleranciou na laktózu. Koncept tohto nového výživového sprievodcu ďalej špecifikuje, že rastlinné bielkoviny by sa mali uprednostňovať pred živočíšnymi, a celkovo by sa malo dbať na pravidelný prísun ovocia a zeleniny, celozrnných obilnín a rastlinných bielkovín.

Podľa novej potravinovej pyramídy by sa tiež mali preferovať nenasýtené tuky, nachádzajúce sa len v rastlinných potravinách, pred tukmi nasýtenými, ktoré sú takmer výlučne – s výnimkou tropických olejov – obsiahnuté v živočíšnej strave. V súvislosti s nasýtenými tukmi sa však v návrhu zatiaľ pracuje len s konceptom ich obmedzenia. Podľa mnohých štúdií by však práve úplné vylúčenie nasýtených tukov zo stravy mohlo pomôcť zvrátiť vývoj a priebeh civilizačných chorôb. Právnička, aktivistka a riaditeľka spoločnosti Farmed Animal Advocacy, Anna Pippus, však považuje aj túto zmenu za výrazný krok vpred, ktorým sa Kanada zaradí medzi svetových lídrov bojujúcich za výživové usmernenia obyvateľstva podložené vedou.

Okrem zdravotných aspektov sa v návrhu spomína aj úzky súvis medzi stravovacími návykmi a environmentálnymi dopadmi na planétu. Znehodnocovanie pôdy, odlesňovanie, intoxikácia spodných vôd a postupná strata biodivergencie sú javy, ktorým dnešná živočíšna výroba až príliš napomáha. Navrhované zmeny v stravovaní tak nepotešia len vegetariánov a vegánov, ale aj environmentalistov.

Kedy možno očakávať zverejnenie finálnej verzie?

Podľa informácií, ktoré na svojej stránke uvádza kanadská vláda, by finálna revízia Potravinového sprievodcu mala prebehnúť v dvoch fázach.

V roku 2018 by mala vyjsť prvá časť správy pre zdravotníckych pracovníkov a zákonodarcov, ktorá bude obsahovať všeobecné odporúčania týkajúce sa zdravého stravovania. V tomto roku by mali byť vydané aj viaceré podporné správy pre obyvateľstvo.

Následne v roku 2019 vyjde druhá časť správy o strave a stravovacích návykoch, ktorá bude pozostávať už z konkrétnych vzorov zdravého stravovania, bude informovať o odporúčaných množstvách, druhoch potravín a pod. Súčasne s ňou budú pre obyvateľov vydané aj dodatočné informačné zdroje.

Zdroj: Plant Based News, Government of Canada
Spracovala: Kristína Muránska
Fotografia: Pexels.com