Speciesism: The Movie / Druhizmus: Film

Speciesismus je pojem známy od roku 1975, napriek tomu sa práva zvierat do dnešného dňa nepodarilo úplne presadiť. V dokumente vysvetľujú mnohé známe osobnosti, prečo je iracionálne a morálne nesprávne považovať vnímajúce bytosti za veci či majetok.