94 organizácií sa postavilo proti návrhu EÚ

Zákaz používania nápisov ako „alternatíva jogurtu“ alebo „krémové“ na označenie rastlinných alternatív mliečnych výrobkov, tiež známy pod názvom „pozmeňujúci návrh 171“, bude predmetom rokovaní medzi Radou Európy, Európskym parlamentom a Európskou komisiou v marci tohto roku.

Pozmeňujúci návrh 171 by spotrebiteľom výrazne sťažil prístup k informáciám pri výbere potravín, ktorý vyplýva z ich individuálnych potrieb a je v rozpore s ambíciami a záväzkami EÚ v oblasti klímy. Až 94 organizácií preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa postavili proti tomuto návrhu.

Organizácie a firmy, ktoré sa postavili proti návrhu.

Európsky parlament prijal 23. októbra 2020 pozmeňujúci návrh 171 k nariadeniu o Spoločnej organizácií trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Pozmeňujúci návrh bude predmetom diskusií medzi Parlamentom, Komisiou a Radou Európy v marci tohto roku. Ak by sa návrh prijal, zakazoval by akékoľvek vizuálne napodobňovanie mliečnych výrobkov, t.j. nápis ako „tento produkt je vhodný pre ľudí trpiacich intoleranciou na laktózu“ alebo prívlastky typu „krémový “ a „maslový“ by boli na obaloch a v reklamách zakázané.

Pozmeňujúci návrh 171 by mohol znamenať v budúcnosti aj zákaz používania bežného formátu balenia rastlinných výrobkov (akým je napr. ovsený nápoj balený do krabice podobnej krabici od mlieka). Taktiež by sa mohlo zakázať vyobrazenie produktu na obale (napr. obrázok kokosového dezertu) alebo dokonca vedecky podložených tvrdení súvisiacich s ekológiou typu „polovica uhlíkových emisií v porovnaní s mliečnym maslom“.

Kampaň, ktorú rozbehla značka ovseného mlieka Oatly je vtipná a úderná. (zdroj: oatly.com)

Používanie terminológie súvisiacej s opisom mliečnych výrobkov je v EÚ už dlhodobo zreteľne a prísne regulované.  Obmedzenia sú preto zbytočné, neprimerané a kontraproduktívne. Spoločným listom, pod ktorý sa podpisuje okrem nás aj ďalších 93 organizácií, vyzýva Európska aliancia pre potraviny na rastlinnej báze (EAPF) Európsku komisiučlenské štáty, aby sa postavili proti pozmeňujúcemu návrhu 171 z nasledovných dôvodov: 

  • Súčasný regulačný rámec EÚ, platný viac ako 30 rokov, chráni správne označovanie mliečnych výrobkov. Názvy ako „sójové mlieko“ alebo „vegánsky syr“ sú preto zakázané. Pozmeňujúci návrh 171 predstavuje extrémnu a nadmernú reguláciu.
  • Spotrebitelia sa pri hodnotení a výbere potravinových výrobkov, ktoré zodpovedajú ich potrebám (napr. podľa vlastných stravovacích preferencií alebo zo zdravotných, ekologických či etických dôvodov) spoliehajú na popisy typu „rastlinná alternatíva jogurtu“, „vhodné pre ľudí s intoleranciou na laktózu“, „menšie emisie CO2 ako maslo“. Pozmeňujúci návrh 171 je v rozporeposkytovaním transparentných informácií, ktoré spotrebiteľ potrebuje na to, aby mohol vykonať uváženú voľbu. 
  • Rastlinné potraviny ponúkajú poľnohospodárom možnosť rozšíriť paletu pestovaných plodín, čím pomáhajú Európe podporiť produkciu a prechod na rastlinné bielkoviny. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov tiež rozširujú svoje portfólio s rastlinnými produktmi a aktívne tak prispievajú k riešeniu klimatickej krízy. Predpokladá sa, že vďaka narastajúcemu dopytu spotrebiteľov, bude tento sektor do roku 2025 predstavovať trh v objeme 7,5 miliárd EUR. Pozmeňujúci návrh 171 by výrazne obmedzil rozvojrozmach rastlinných výrobkov, pričom by bol v rozpore s ambíciami EÚ. 
  • Prechod smerom k rastlinnej strave je nevyhnutným predpokladom pre vznik udržateľných potravinových systémov. V najnovšej správe organizácie Chatham House sa nárast rastlinného stravovania zaraďuje medzi kľúčové zmeny potrebné pre rozvoj potravinových systémov podporujúcich biodiverzitu. Tým, že by sa spotrebiteľom zabránil prístup k jasným informáciám o rastlinných alternatívach mliečnych výrobkov, pozmeňujúci návrh 171 by ohrozil strategické ciele EÚ, ako napríklad poľnohospodársku politiku Farm to Fork (Z farmy na stôl), ktorá má nastoliť trvalú udržateľnosť a pomôcť splniť záväzky členských štátov v rámci Parížskej klimatickej dohody. 
Krémové nátierku sú dnes dostipné aj v čisto rastlinných verziách (zdroj: unsplash.com)

Generálna tajomníčka EAPF – Siska Pottie, uviedla: „Spotrebiteľom musí byť umožnené sa rozhodovať o výbere potravín na základe lepšej informovanosti. Už samotný regulačný rámec striktne upravuje terminológiu mliečnych výrobkov. Nie je preto potrebné ani opodstatnené zavádzať ďalšie obmedzenia, ktoré by ešte viac limitovali informácie pre spotrebiteľov a ich prístup k rastlinným potravinám. Vzhľadom na pribúdajúce vedecké dôkazy o zdravotných a environmentálnych výhodách rastlinnej stravy, žiadame Európsku komisiu a členské štáty, aby splnili svoje ciele a ambície v oblasti trvalej udržateľnosti a postavili sa proti pozmeňujúcemu návrhu 171 vytvorením rovnakých podmienok aj pre tento typ stravy.“

K napísaniu tohto listu predchádzalo vytvorenie petície proti pozmeňujúcemu návrhu 171, pod záštitou mimovládnej organizácie ProVeg, s názvom „Zastavte cenzúru ‚mliečnych‘ označení pre rastlinné výrobky“. Doposiaľ sa vyzbieralo viac ako 300 000 podpisov.

Signatári petície vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty Rady Európskej únie, aby dodržiavali svoje počiatočné stanovisko a postavili sa proti pozmeňujúcemu návrhu 171. 


Článok je prekladom originálneho listu od Európskej aliance pre potraviny na rastlinnej báze (EAPF).

Preklad a spracovanie: Lenka Feilhauerová, Kristína Chaparro