Ochrana osobných údajov

V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR máme ako občianske združenie povinnosť poskytnúť návštevníkom našej webovej stránky všetky potrebné informácie týkajúce sa získavania, zhromažďovania, uchovávania a využívania ich osobných údajov. Ak ťa preto zaujíma táto téma, tu nájdeš všetky dôležité informácie.


Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Slovenská Vegánska Spoločnosť (ďalej ako „SVS“), so sídlom Madačova 6, 03401 Ružomberok, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom webovej stránky www.veganskaspolocnost.sk. Ako prevádzkovateľ je povinná získavať a spracúvať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje SVS spracúva.

Aké osobné údaje spracúvame?

SVS získava a spracúva osobné údaje na základe vyplnenia členského formulára, na základe úhrady členského, príp. iného poplatku a na základe správania sa užívateľa na webovej stránke www.veganskaspolocnost.sk. Ide menovite o tieto údaje:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje sú také, ktoré fyzická osoba o sebe uvedie do nášho členského formulára. Ide konkrétne o: meno, priezvisko a rok narodenia, príp. vek.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí prezývka na Facebooku, e-mail a telefónne číslo.

Údaje o správaní na webovej stránke
Na sledovanie správania užívateľov webovej stránky využíva SVS službu Google Analytics, ktorá zaznamenáva informácie ako sú:

 • stránky, ktoré si užívateľ prezerá
 • odkazy, na ktoré užívateľ kliká
 • spôsob pohybu po webovej stránke
 • posúvanie obrazovky
 • identifikácia zariadenia, z ktorého si užívateľ stránku prezerá
 • IP adresa a z nej odvodená poloha
 • technické parametre zariadenia ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie
 • údaje získavané zo súborov cookies a ďalších podobných technológií určených na identifikáciu zariadenia.

Transakčné údaje
Ide výlučne o údaje týkajúce sa platieb členských, príp. iných príspevkov uhradených na náš transparentný účet, v rozsahu: meno a priezvisko.

Aký je účel a dĺžka spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • kontaktovanie záujemcu o členstvo v SVS
 • správa členských a iných príspevkov zasielaných SVS
 • posudzovanie funkčnosti webu SVS z pohľadu jeho užívateľov

Údaje o členoch SVS uchovávame po dobu trvania ich členstva, údaje o poskytnutných príspevkoch po dobu 10 rokov.

Súbory cookies a ako ich možno odmietnuť?

Na našej webovej stránke využívame súbory cookies len so súhlasom užívateľa. Každý užívateľ môže používaniu cookies zabrániť a to tak, že pred návštevou našej webovej stránky si vo svojom internetovom prehliadači spustí funkciu „Súkromné prehliadanie“. Prečítajte si viac o súboroch cookies.

Aké sú práva dotknutých osôb?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo:

 • informovať sa o tom, aké údaje spracúvame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k ním má prístup
 • požiadať o opravu alebo úplné odstránenie týchto údajov
 • podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť 25.5.2018.


Ak potrebujete v súvislosti so spracovaním osobných údajov poradiť, príp. máte k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na e-mailovej adrese info@veganskaspolocnost.sk, alebo na adrese organizácie Madačova 6, 03401 Ružomberok, alebo na telefónnom čísle +421901762622.

V prípade, že nie ste spokojní so spôsobom, akým vaše osobné údaje získavame, zhromažďujeme, uchovávame či využívame, budeme veľmi vďační, ak nás o tom vopred informujete. Ak nebudete s našou odozvou na vašu žiadosť spokojní, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo +421232313220, alebo na e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2020