Ochrana osobných údajov

V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR máme ako občianske združenie povinnosť poskytnúť návštevníkom našej webovej stránky všetky potrebné informácie týkajúce sa získavania, zhromažďovania, uchovávania a využívania ich osobných údajov. Ak ťa preto zaujíma táto téma, tu nájdeš všetky dôležité informácie.


Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Slovenská Vegánska Spoločnosť (ďalej ako „SVS“), so sídlom Krátka 1420/1, 811 03 Bratislava, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom webovej stránky www.veganskaspolocnost.sk. Ako prevádzkovateľ je povinná získavať a spracúvať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje SVS spracúva.

Aké osobné údaje spracúvame?

SVS získava a spracúva osobné údaje na základe vyplnenia členského formulára, na základe úhrady členského, príp. iného poplatku a na základe správania sa užívateľa na webovej stránke www.veganskaspolocnost.sk. Ide menovite o tieto údaje:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje sú také, ktoré fyzická osoba o sebe uvedie do nášho členského formulára. Ide konkrétne o: meno, priezvisko a rok narodenia, príp. vek.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí prezývka na Facebooku, e-mail a telefónne číslo.

Údaje o správaní na webovej stránke
Na sledovanie správania užívateľov webovej stránky využíva SVS službu Google Analytics, ktorá zaznamenáva informácie ako sú:

 • stránky, ktoré si užívateľ prezerá
 • odkazy, na ktoré užívateľ kliká
 • spôsob pohybu po webovej stránke
 • posúvanie obrazovky
 • identifikácia zariadenia, z ktorého si užívateľ stránku prezerá
 • IP adresa a z nej odvodená poloha
 • technické parametre zariadenia ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie
 • údaje získavané zo súborov cookies a ďalších podobných technológií určených na identifikáciu zariadenia.

Transakčné údaje
Ide výlučne o údaje týkajúce sa platieb členských, príp. iných príspevkov uhradených na náš transparentný účet, v rozsahu: meno a priezvisko.

Aký je účel a dĺžka spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • kontaktovanie záujemcu o členstvo v SVS
 • správa členských a iných príspevkov zasielaných SVS
 • posudzovanie funkčnosti webu SVS z pohľadu jeho užívateľov

Údaje o členoch SVS uchovávame po dobu trvania ich členstva, údaje o poskytnutných príspevkoch po dobu 10 rokov.

Súbory cookies a ako ich možno odmietnuť?

Na našej webovej stránke využívame súbory cookies len so súhlasom užívateľa. Každý užívateľ môže používaniu cookies zabrániť a to tak, že pred návštevou našej webovej stránky si vo svojom internetovom prehliadači spustí funkciu „Súkromné prehliadanie“. Prečítajte si viac o súboroch cookies.

Aké sú práva dotknutých osôb?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo:

 • informovať sa o tom, aké údaje spracúvame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k ním má prístup
 • požiadať o opravu alebo úplné odstránenie týchto údajov
 • podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť 25.5.2018.


Ak potrebujete v súvislosti so spracovaním osobných údajov poradiť, príp. máte k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na e-mailovej adrese info@veganskaspolocnost.sk, alebo na adrese organizácie Krátka 1420/1, 811 03 Bratislava, alebo na telefónnom čísle +421901762622.

V prípade, že nie ste spokojní so spôsobom, akým vaše osobné údaje získavame, zhromažďujeme, uchovávame či využívame, budeme veľmi vďační, ak nás o tom vopred informujete. Ak nebudete s našou odozvou na vašu žiadosť spokojní, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo +421232313220, alebo na e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019