O životnom prostredí a ekológii

Si zarytý environmentalista a najviac sa zaujímaš o to, ako živočíšna výroba vplýva na životné prostredie? Potom si tu správne.

Cowspiracy: The Sustainability Secret / Cowspiracy: Kľúč k udržateľnosti

Snímka si kladie pálčivú otázku: prečo veľké svetové organizácie na ochranu životného prostredia mlčia o najväčšej ekologickej hrozbe súčasnosti, ktorou je živočíšna výroba? Film sa pokúsi nahliadnuť do zákulisia veľkých organizácií ako je Greenpeace.

Devour the Earth / Vykorisťovanie Zeme

Krátkometrážny dokument hovorí o dopadoch živočíšnej výroby na našu planétu. Ústredným motívom je devastácia životného prostredia, ku ktorej dochádza najmä kvôli intenzívnemu chovu hospodárskych zvierat. Film narozprával známy vegetarián Paul McCartney.

Planet Ocean / Planéta Oceán

Film odhaľuje tajomstvo niektorých z najväčších záhad prírody a zdôrazňuje dôležitosť harmonického súžitia ľudstva a oceánov. Ide o pripomienku existencie puta medzi človekom a prírodou, rovnako ako povinnosti ľudstva chrániť a rešpektovať našu planétu.