8. októbra 2019

Young cows at a dairy farm. Israel, 2018.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019