8. októbra 2019

Filthy barns and animals. Taiwan, 2019.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019