Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu budúcnosť

Dňa 15. 2. 2017 bola Okresným úradom Bratislava na Tomášikovej 46 zapísaná do registra zbierok verejná zbierka nášho občianskeho združenia s názvom “Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu budúcnosť“ s registrovým číslom zbierky 101-2017-008255. Verejná zbierka prebiehala od 25. 2. 2017 do 13. 1. 2018, a to zbieraním do stacionárnych pokladničiek. Bližšie informácie sú dostupné v Predbežnej správe zbierky.

Prečo sme sa rozhodli usporiadať verejnú zbierku?

Ako už samotný názov našej zbierky prezrádza, veríme v lepšiu budúcnosť. Naša planéta je v zlom stave, k čomu v nemalej miere prispieva živočíšna výroba. Tá spôsobuje systematické znečisťovanie ovzdušia, vodných zdrojov aj pôdy, v obrovskej miere prispieva k vyčerpávaniu zdrojov pitnej vody a narúšaniu biodiverzity. Ani s našim zdravím to nie je ružové, pretože nadmerná konzumácia potravín živočíšneho pôvodu spôsobuje mnohé súčasné civilizačné ochorenia.

Zbierkou chceme informovať širokú verejnosť o nepriaznivých aspektoch živočíšnej výroby, aby na základe svojho slobodného uváženia mohla zhodnotiť a prípadne zmeniť doterajšie životné a stravovacie návyky. Pre každého záujemcu preto máme pripravené informačné materiály a množstvo informácií o problematike živočíšnej výroby a vegánskeho stravovania. Ak preto chceš získať prehľad alebo máš záujem o konzultácie ohľadom stravovania, určite navštív náš stánok na Piac Markt trhu. Naši dobrovoľníci ťa radi prevedú problematikou a ponúknu ťa niečím dobrým pod zub.

Kde možno prispieť?

Stacionárna pokladnička č. 1 je umiestnená 1 x do mesiaca v našom stánku v Starej tržnici na Námestí SNP v Bratislave, kde sa zúčastňujeme sobotňajších potravinových trhov Piac Markt. Náš stánok s informačnými materiálmi, tričkami, odznakmi, no najmä slaným a sladkým vegánskym občerstvením, možno nájsť na poschodí. Pre viac informácií treba sledovať našu facebookovú stránku, kde informujeme o dátumoch blížiacich sa trhov a ďalších podujatí.

Stacionárna pokladnička č. 2 je umiestnená v Balans bistre na Živnostenskej ulici 2 v Bratislave. Prispieť do nej je možné v rámci otváracích hodín Balans bistra, ktoré má k dispozícii aj naše informačné letáky a brožúry.

Na čo použijeme získané prostriedky?

Aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí, chceme verejnosti prinášať čo najväčšie množstvo informačných materiálov. Financie vyzbierané verejnou zbierkou použijeme nielen na tlač týchto materiálov, ale aj prípravu prednášok pre školy, na ktorých informujeme žiakov o dopadoch a aspektoch živočíšnej výroby. Keďže veríme, že vzájomná pomoc je k nezaplateniu, časť získaných prostriedkov bude použitá na tlač informačných materiálov Hnutia 269 Slovakia, ktoré sa angažuje v ochrane zvierat a informovaní verejnosti o neetickom zaobchádzaní so zvieratami.

Veríme, že naše aktivity majú zmysel a svet aj vďaka nim speje k lepšej budúcnosti.
Tešíme sa na každého z vás a vopred ďakujeme za vašu podporu!

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2018