Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu planétu

Verejná zbierka s názvom „Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu planétu“, ktorá nadväzuje na našu predchádzajúcu verejnú zbierku, bola dňa 10. 7. 2018 zapísaná Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2018-018427 do registra verejných zbierok.

Verejná zbierka prebieha zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, a to od 10. 7. 2018 do 1. 6. 2019. Prispieť na verejnú zbierku budeš môcť v infostánku nášho občianskeho združenia na podujatiach v rámci územia celej SR. O akciách, ktorých sa fyzicky zúčastníme, pravidelne informujeme na našej facebookovej stránke.

Verejná zbierka, vegánstvo a lepšia planéta?

Mnoho ľudí stále nevie, akú obrovskú ekologickú záťaž pre túto planétu predstavuje chov hospodárskych zvierat a celkovo živočíšna produkcia. Vedel si napríklad, že živočíšna výroba má na svedomí obrovské množstvo skleníkových plynov – ročne až 14,5 % skleníkových plynov, čo je najviac spomedzi všetkej ľudskej činnosti a radí sa tak dokonca pred celý dopravný sektor?

Významne sa podieľa aj na odlesňovaní Amazonského pralesa – kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín prichádzame nielen o dôležitú časť „pľúc“ našej planéty, ale aj o druhovú diverzitu. Dažďový prales je totiž domovom približne 13 miliónov rôznych druhov živočíchov a rastlín, ktoré invazívnym odlesňovaním tiež trpia.

Zaujala ťa táto informácia? Prečítaj si náš krátky článok o ekologickom dopade živočíšnej výroby.

Prostredníctvom infostánku, kde bude verejná zbierka umiestnená, ťa naši dobrovoľníci ochotne informujú o negatívnych aspektoch živočíšnej výroby. Dozviete sa, ako môže jednoduchá zmena jedálnička pozitívne ovplyvniť nielen stav planéty, ale aj zdravie každého z nás. Čakajú vás rady a tipy na spestrenie a obohatenie stravy zdravou a chutnou rastlinnou stravou.

Ako investujeme príspevky získané verejnou zbierkou?

Našim cieľom je šíriť osvetu a informácie o vegánskom životnom štýle. Finančné prostriedky použijeme na tlač informačných materiálov, ktoré budú zdarma dostupné širokej verejnosti.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019