Slovenská vegánska spoločnosť pre lepšiu planétu

Verejná zbierka s názvom „Slovenská Vegánska Spoločnosť pre lepšiu planétu“, ktorá nadväzuje na našu predchádzajúcu verejnú zbierku, sa konala od 24. 7. 2018 do 31. 3. 2019. Zbierka bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2018-018427 do registra verejných zbierok.

Verejná zbierka prebiehala zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, ktorá bola umiestnená v našom infostánku na rôznych osvetových podujatiach, o ktorých sme informovali na našej facebookovej stránke. Zoznam akcií a množstvo vyzbieraných príspevkov nájdeš v predbežnej správe zbierky.

Verejná zbierka, vegánstvo a lepšia planéta?

Mnoho ľudí stále nevie, akú obrovskú ekologickú záťaž pre túto planétu predstavuje chov hospodárskych zvierat a celkovo živočíšna produkcia. Vedel si napríklad, že živočíšna výroba má na svedomí obrovské množstvo skleníkových plynov – ročne až 14,5 % skleníkových plynov, čo je najviac spomedzi všetkej ľudskej činnosti a radí sa tak dokonca pred celý dopravný sektor?

Významne sa podieľa aj na odlesňovaní Amazonského pralesa – kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín prichádzame nielen o dôležitú časť „pľúc“ našej planéty, ale aj o druhovú diverzitu. Dažďový prales je totiž domovom približne 13 miliónov rôznych druhov živočíchov a rastlín, ktoré invazívnym odlesňovaním tiež trpia.

Zaujala ťa táto informácia? Prečítaj si náš krátky článok o ekologickom dopade živočíšnej výroby.

Prostredníctvom infostánku, kde bola verejná zbierka umiestnená, naši dobrovoľníci šírili informácie o negatívnych aspektoch živočíšnej výroby. Záujemcovia sa tak mohli dozvedieť, ako môže jednoduchá zmena jedálnička pozitívne ovplyvniť nielen stav planéty, ale aj zdravie každého z nás či získať zaujímavé rady a tipy na spestrenie a obohatenie stravy zdravou a chutnou rastlinnou stravou.

Ako investujeme príspevky získané verejnou zbierkou?

Našim cieľom je šíriť osvetu a informácie o vegánskom životnom štýle. Finančné prostriedky použijeme nielen na tlač informačných materiálov, ktoré budú zdarma dostupné širokej verejnosti, ale aj na organizačné zabezpečenie prednášok a diskusií. Takéto verejné podujatia majú slúžiť verejnosti na priblíženie relevantných informácií o ekologickom a zdravom spôsobe života, akým je aj vegánsky životný štýl.

© Slovenská Vegánska Spoločnosť 2019